НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ПЛОВДИВ

е единственото самостоятелно начално училище на територията на район „Северен”,

което осигурява спокойствие и сигурност за вашето дете през целия период на

обучение в начална училищна степен.

НУ “Христо Ботев” приема ученици от І –ІV клас , както и деца в подготвителна група.

Училището е с двусменен режим, като първокласниците са винаги първа смяна.

За тях училището предлага и целодневен режим на обучение с осигурени

следобедни занимания до 18.00 часа и удобството раниците да не се носят

ежедневно.

Comments are closed.

?>